TÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NİN 40. YILI ONURUNA “ARKEOLOJİDE ESKİ SORU(N)LARA YENİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU” DÜZENLEDİ

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nün Trakya Üniversitesi’nin 40. yılı Onuruna düzenlediği “Arkeolojide Eski Soru(n)lara Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu” 16-17 Kasım 2022 tarihlerinde Microsoft Teams üzerinde çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir.

Sempozyum 16 Kasım 2022 Çarşamba saat 10.30’da Sempozyum Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. Daniş Baykan ve TÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu’nun konuşmalarıyla açılmıştır.

ARKEOLOJİDE ESKİ SORU(N)LARA YENİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

Prof. Dr. Özlem Çevik başkanlığındaki 1. Oturumda Petya Ilieva’nın “Cyprus And The North-Eastern Aegean: A New Look At Some Old Finds” ve Kenan Eren’in “Yerelden Küresele: Arkaik İonia Kutsal Alanları ve Akdeniz Dünyası” sunumları gerçekleşmiştir.

ARKEOLOJİDE ESKİ SORU(N)LARA YENİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

ARKEOLOJİDE ESKİ SORU(N)LARA YENİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

2. Oturum Prof. Dr. Ahmet Yaraş başkanlığında Bora Ertüzün’ün “Eski Smyrna’da Tunç Çağı-Demir Çağı Geçişi: Monokrom Seramikli Yerleşimin Yeniden Değerlendirilmesi” ve Daniş Baykan’ın “Boğazköy Matar Kubileya /Kubeleya Heykelinin Yeniden Değerlendirilmesi” bildirileri sunulmuştur.

ARKEOLOJİDE ESKİ SORU(N)LARA YENİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

İlk günün 3. ve son Oturumu Doç. Dr. İlkan Hasdağlı’nın yönetiminde Bahar Oğuş’un “Klasik Arkeolojide İkhnoarkeolojik Yaklaşımın Kullanımı: Perge ve Aizanoi Örnekleri” , Veronika Gencheva’nın “Archaeological Geospatial Database - А Case Study From Bulgaria” ve Fuat Yılmaz’ın “Stilistlik Yönden Bir Karşılaştırma: Ephesus ve Pompeii Duvar Resimleri” sunumlarıyla tamamlanmıştır.

ARKEOLOJİDE ESKİ SORU(N)LARA YENİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

ARKEOLOJİDE ESKİ SORU(N)LARA YENİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

17 Kasım 2022 Perşembe gününün ilk Oturumu Doç. Dr. Başak Boz başkanlığında, Esen Kaya’nın“Eşyadan Karakter Tahlili Kutsal Alanların Kimliklendirmesinde Buluntuların Rolü” ve Georgi Nekhrizov, Ivo D. Cholakov ile Nadezhda Kecheva’nın hazırladıkları Ivo Cholakov’un sunduğu “Field Surveys Resulting İn More Than Just ‘Dots On The Map’: Archaeological Map Of Bulgaria İn The 20th And The 21st Century” bildirileriyle açılmıştır.

ARKEOLOJİDE ESKİ SORU(N)LARA YENİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

Günün 2. Oturumu Doç. Dr. Ergün Karaca yönetiminde Sinan Paksoy’un“Karia Bölgesinde Klasik ve Hellenistik Dönem Savunma Yapılarının Tarihlendirme Problemleri” ile Hasan Sercan Sağlam’ın “Enez (Ainos) Tahkimatları ve Kent Morfolojisi: Mimari, Tarihsel ve Epigrafik Verilerin Yeniden İncelenmesi” sunumlarıyla devam etmiştir.

ARKEOLOJİDE ESKİ SORU(N)LARA YENİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

Sempozyumun son Oturumu Prof. Dr. Daniş Baykan başkanlığında Sanem Erkan’ın “Ermenilerin Anavarza ve Çevresindeki Siyasi Varlıkları” ve Ezgin Yetiş’in “Osmanlı Döneminde Fresk (Yaş Sıva) Resim Arayışları Edirne Süleyman Paşa Camisi” sunumlarıyla gerçekleşmiştir.
Bildirilerin ardından sempozyum sonu değerlendirme tartışmalara yer verilmiştir, “Arkeolojide Eski Soru(n)lara Yeni Yaklaşımlar” kitabının yayım süreci, bildirilerin yazılı teslimi gibi konular karar bağlanmıştır. Sempozyum Sonuç Bildirgesi hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Sempozyum TÜ Arkeoloji Bölümü YouTube sayfasından (https://www.youtube.com/channel/UCCATd5Uk8kMEFYdop6KtdkQ); Sempozyum süreç ve diğer ayrıntılar https://arkeolojisempozyumu.trakya.edu.tr sayfasından erişimdedir.   
Bu içerik 18.11.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 69 kez okundu.